မႏၲေလး(၈၄)လမ္းဘဏ္ခြဲႏွင့္ မႏၲေလး(၁၉)လမ္းဘဏ္ခြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

ယူေအဘီ (UAB) ဘဏ္၏ မႏၲေလးဘဏ္ခြဲမ်ားကို ဇြန္လ (၃)ရက္ေန ႔ႏွင့္ (၄)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလး(၈၄) လမ္းဘဏ္ခြဲႏွင့္ မႏၲေလး(၁၉)လမ္း ဘဏ္ခြဲတို႔တြင္  အသီးသီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
ယူေအဘီ (UAB) ဘဏ္အေနနွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ဘဏ္ခြဲေပါင္း(၅)ခု ရွိၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
မႏၲေလး(၈၄)လမ္းဘဏ္ခြဲကို မဟာေအာင္ေျမ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္ဦး  ၊ေဒၚသီသနပ္ခါးႏွင့္ KT ေဆာက္လုပ္ေရးမွ  ဥကၠဌ  ဦးေက်ာ္သက္လိႈင္ ၊ Eternal Green Co.,Ltd ဥကၠဌ/ ေလာ္ဂ်ားဆိုင္ကယ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဦးတည္းျဖန္႔ခ်ီေရး ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းမင္း ေအာင္  တို႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။
မႏၲေလး(၁၉)လမ္း ဘဏ္ခြဲကို ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးျမင့္၀င္း ၊ မေနာသုခ သစ္သီးပြဲရံုပိုင္ရွင္ သီဟသုဓမၼ မဏိေဇာတဓရ ဦးခင္ေမာင္၊  မန္းေျမရာဇာ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္၀င္း တို႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။
 

Opening ceremony at 19th Street Branch

 

TODAY's EXCHANGE RATE
 • Currency
 • We Buy
 • We Sell
 • USD
 • 1507
 • 1517
 • EUR
 • 1670
 • 1705
 • SGD
 • 1090
 • 1115
* Indicative Rates Only

Copyright @ United Amara Bank Limited (UAB). All rights reserved. Developed by Information Matrix .