ယူေအဘီ (UAB) ဘဏ္မွ ေရရွားပါးေသာေဒသမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းျခင္း

ယူေအဘီ (UAB) ဘဏ္၏ C.E.O ဦးသန္း၀င္းေဆြမွ  ေမလ(၃)ရက္ ၂၀၁၃ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ (MICC)ခန္းမ၌ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရရွားပါးေသာ ေဒသမ်ားအား သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရ ရရွိေရးအတြက္ အလွဴေငြ က်ပ္သိန္း(၁၅၀၀)ကို ေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ၄င္းလွဴဒါန္းမႈမွာ ယူေအဘီ (UAB) ဘဏ္၏ လူမႈေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

TODAY's EXCHANGE RATE
 • Currency
 • We Buy
 • We Sell
 • USD
 • 1507
 • 1517
 • EUR
 • 1670
 • 1705
 • SGD
 • 1090
 • 1115
* Indicative Rates Only

Copyright @ United Amara Bank Limited (UAB). All rights reserved. Developed by Information Matrix .